Carrer Antoni Soler

El projecte buscava redefinir la infraestructura viària del carrer, reduint la calçada a un únic sentit de circulació. Això permetia, també, ampliar la vorera nord amb una clara aposta per un carrer agradable per als vianants.

PROJECTES