Plaça Santa Magdalena

La creació de la plaça Santa Magdalena ha suposat un petit pulmó en una zona congestionada, que s’ha complementat amb la reordenació del trànsit amb senyalitzacions més clares i també amb més facilitats per als vianants.

PROJECTES